Niepewna przyszłość parku przy ul. Dekerta

Dzięki osobom związanymi z fundacją Czas Wolny przy ul. Dekerta powstał nowy park. Do parku trafiły tymczasowe meble zrobione z prostych palet czy opon. Wszystko za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej. Niestety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przy ul. Dekerta przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową. 

Fundacja chciałaby, by magistrat uwzględnił jej postulaty i dokonał zmian w planie miejscowym. – Na razie we współpracy ze stowarzyszeniem Podgórze.pl wystosowaliśmy przez jednego z radnych interpelację, czy wobec terenu są zaawansowane plany, czy jest inwestor chcący zagospodarować tę przestrzeń. Jeżeli nie, to wydaje mi się, że istnieje realna szansa na przekształcenie tymczasowych rozwiązań w zieleń zagospodarowaną. Mieszkańcy chcieliby utrzymać zieleń, wiem też, że rada dzielnicy będzie składała wnioski o poprawki do planu – mówi Joanna Wendorff pomysłodawczyni uporządkowania parku. 

źródło: lovekrakow.pl

+48 12 430 16 13

Katarzyna Żołnierczyk +48 510 132 380

Edyta Kaleta +48 797 595 508