Prace przy ul. Zabłocie

Robotnicy budowlani rozpoczęli odgruzowywanie terenu przy ul. Zabłocie. To tylko pokazuje, jak bardzo zaniedbany był teren, który pełnił funkcję dzikiego parkingu oraz wysypiska. 

– Prace ziemne są tam najdroższe i najdłużej trwają – wyjaśnia Katarzyna Pernak-Opałka z Zarządu Zieleni Miejskiej. – Musieliśmy zacząć od skucia terenu do 50 centymetrów w głąb, pozbycia się asfaltu, betonu i różnych śmieci, które się tam nazbierały przez lata – opowiada.

Pozostałości są stopniowo wywożone, a równocześnie powstaje parkowy pawilon i podbudowa pod alejki. – Kiedy skończy się oczyszczanie tego terenu, to prace pójdą już łatwiej i będą bardziej widoczne dla osób z zewnątrz – zapowiada przedstawicielka ZZM.

Koniec prac przewidziane jest na grudzień tego roku. 

źródło: lovekrakow.pl

+48 12 430 16 13

Katarzyna Żołnierczyk +48 510 132 380

Edyta Kaleta +48 797 595 508